Vrátenie alebo výmena tovaru

Na tovar, vyrobený na zákazku ( na mieru podľa požiadaviek zákazníka ) sa vzťahujú zvláštne  ujednania.

Na základe osobitých požiadaviek zákazníka je zákazka vyrobená, preto nie je možné zákazku vrátiť s uplatnením zákonnej lehoty 14 dní od dodania.

Vrátiť tovar v zákonnej 14 dňovej lehote je možné v prípade, že si zákazník zakúpi tovar, ktorý bol ponúknutý do predaja ako tovar k okamžitému zakúpeniu.

V taktom prípade sa postupuje odoslaním tovaru naspäť na adresu obchodníka, spolu s vyplneným formulárom.